Slovak versionEnglish version

Len 4 svetelné roky od nás je planéta v...
24. 8. 2016 (19:49)

Len 4 svetelné roky od nás je planéta v obývateľnej zóne, rok na nej trvá 11 dní

THR Systems a. s.
Jilemnického 3
960 01 Zvolen
tel.: +421 650 52 00 00
       +421 45 5400 770
fax: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2
811 04 Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36
940 61 Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk